W dniu 28 czerwca br. odbyła się organizowana przez Dom Kultury w Bolkowie wycieczka rowerowa

do GROSS ROSEN