Gra odbywa się na ścieżkach betonowych o długości 12 m. Wyjątek od tej reguły stanowi ścieżka nr 7 (na tzw. dalekie uderzenie), gdzie odległość od punktu uderzenia do punktu lądowania wynosi 25 metrów - tę odległość piłka musi pokonać w powietrzu.
Pole do minigolfa składa się z osiemnastu stanowisk, które trzeba w określonej kolejności pokonać (są one numerowane). Podczas zawodów stanowiska pokonywane są kilkukrotnie. Każdy gracz gra na stanowisku do momentu wbicia piłki do dołka. Na wbicie piłki ma sześć uderzeń. Gdy po tych uderzeniach piłka jeszcze nie będzie w dołku gracz otrzymuje dodatkowy punkt karny i przechodzi do następnego stanowiska. Na każdym stanowisku, na każdej ścieżce do minigolfa wyrysowane są linie specjalne. 
Punkt startu powinien być narysowany w ten sposób, by jego odległość od początku ścieżki wynosiła 40 cm, mieć średnicę 8 cm i być oznaczony kołem o średnicy 30 cm.
Na polu znajdują się także linie oznaczające, że można odsunąć piłkę od bandy na odległość 20 cm od krawędzi (bandy). Jest jeszcze linia graniczna znajdująca się z reguły przy ostatniej przeszkodzie. Oznacza ona, iż gracz przy pierwszym uderzeniu musi przebić piłkę poza tę linię. Gdy jej nie przekroczy, wraca z piłką na punkt startu. Nie dotyczy to tych ścieżek, gdzie start następuje zawsze z punktu początkowego (ścieżka nr 18).

 

Zasady gry w skrócie


1. Celem gry jest wbicie piłki do dołka za pomocą jak najmniejszej liczby uderzeń. 
2. Każde uderzenie liczy się jako punkt. Jeżeli po 6 uderzeniach nie trafimy do dołka kończymy grę na tym stanowisku i zapisujemy 7.
3. Stanowiska obchodzimy w kolejności od 1 do 18. 
4. Piłką można zagrywać jedynie z pozycji nieruchomej. Dotykanie piłki w czasie jej ruchu jest zabronione. 
5. Grę rozpoczynamy z linii startu lub z miejsca, w którym zatrzymała się piłka po przekroczeniu czerwonej linii lub przeszkody. 
6. Jeżeli po prawidłowym przekroczeniu przeszkody lub czerwonej linii piłka opuści stanowisko można ją położyć z powrotem na stanowisku w miejscu wypadnięcia za bandę doliczając punkt karny. 
7. Jeżeli piłka zatrzyma się przy przeszkodzie lub tuż przy bandzie można ją odłożyć prostopadle do bandy lub przeszkody o 20 cm.