Projekty "dyniowych stworków" wykonane przez dzieci, pomoc osób dorosłych przy wycinaniu i oto końcowy efekt prac.... Wszystkim uczestnikom dziękujemy w realizacji zadania.