„W wyniku procedury konkursowej wyłoniono 50 beneficjentów z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty zostały ocenione najlepiej. W 2021 r. łączne wsparcie, które otrzymają od Narodowego Centrum Kultury w ramach tego programu, wyniesie 1,5 mln zł. W procesie naboru do NCK wpłynęły 232 wnioski.” https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/aktualnosci/dk-plus-inicjatywy-lokalne-2021-wyniki
Projekt „Kultura Bolków - aktualizacja oprogramowania” będzie polegał na przeprowadzeniu przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne wnikliwej diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców. Przeprowadzenie diagnozy wskaże drogę do opracowania oferty działań kulturalnych i artystycznych odpowiadających na ich potrzeby. Do osiągnięcia postawionego sobie celu wykorzystamy aktywne metody badawcze, takie jak: warsztaty, spotkania czy wywiady.