"Justyna Rajewska – wokalistka, pedagog. Absolwentka Policealnego
Studium Piosenkarskiego im. Czesława Niemena w Poznaniu. Warsztat
wokalny doskonaliła pod okiem pedagogów na Kierunku Jazz i muzyka
estradowa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od
2005 roku wokalistka cover bandu Plac Zabaw."