Zbiórkę pieniędzy dokonujemy na konto bankowe do dnia 28 luty 2017.

 

 

Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne "INTEGRACJA"
Bank PKO BP O/Wałbrzych,
nr konta: 07 1020 5095 0000 5802 0073 2859
z dopiskiem
"Dla Malwinki."