REGULAMIN

XI Edycji Konkursu Plastycznego

SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 2013

ORGANIZATOR

Gminno - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie, ul. Szpitalna 16

Cele konkursu:

- Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;

- Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;

- Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych;

- Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami Bożego Narodzenia;

- Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli.

TEMATYKA

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia.

 Do wykonania szopki nie wolno używać artykułów spożywczych.

Oceniane będą:

Nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.

Uczestnicy

Komisja będzie oceniać  prace w czterech kategoriach wiekowych:

- Kat. I - przedszkola

- Kat. II - kl. I - III

- Kat. III - kl. IV  - VI

- Gimnazjum

Każda praca powinna być opisana na odwrocie:

Imię i nazwisko autora, wiek/ klasa, adres placówki, imię i nazwisko opiekuna oraz nr telefonu.

Termin

Prace należy dostarczyć do GMOKSiR w Bolkowie do dnia 6 grudnia (piątek) 2013 r.

Wystawa pokonkursowa

O wynikach konkursu powiadomimy Państwa telefonicznie. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 14 grudnia (sobota) br. o godz.13 00 w czasie trwania Kiermaszu Bożonarodzeniowego.

Na konkurs należy dostarczyć szopkę wykonaną  samodzielnie.

Nagrody

Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych oraz dyplomów.

Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do dysponowania nimi.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. O formacie i kolejności prac wybranych do wystawy decyduje organizator.

2. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu informacji

osobowych zawartych na metryczce każdej z prac.

3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych do konkursu

do działań informacyjno-promocyjnych.

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo

ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.