REGULAMIN III EDYCJI
GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO


ORGANIZATOR:


1. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy
z Gminami Zagranicznymi Rady Miejskiej w Bolkowie
2. Urząd Miejski w Bolkowie
3. Gminno - Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie


Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum do wzięcia udziału w konkursie plastycznym:


„POSPRZĄTAJ PO SWOIM PUPILU”

 

CEL KONKURSU:


Celem Konkursu jest promowanie i rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży,
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów zasad czystości w miejscach
publicznych poprzez sprzątanie przez właścicieli nieczystości pozostawianych
przez psy, którymi sie opiekuja.


WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych położonych na terenie
Gminy Bolków oraz uczestnicy zajeć prowadzonych przez ośrodek kultury,
świetlice i biblioteki miejskie.


2. W konkursie oceniane bedą wyłącznie prace plastyczne spełniajace
nastepujące kryteria:


a) Prace indywidualne i samodzielne oraz nie były kiedykolwiek publikowane
przez osoby trzecie i są wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich;
b) Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie,
malowanie, wyklejanie, wydzieranie, fotografia, grafika komputerowa);
c) Format prac – A3, A4;
d) Sporządzone na materiale typu brystol;
e) Grafika komputerowa w dowolnym formacie (JPG, png, bmp, gif, tiff) –
naley dołączyć płytę CD wraz z wydrukiem.


3. Organizator wyznacza cztery Kategorie wiekowe:


- I kategoria: dzieci w wieku 5-6 lat
- II kategoria: uczniowie klas I-III szkół podstawowych
- III kategoria: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
- IV kategoria: uczniowie gimnazjum klas I – III


4. Każdą prace należy zaopatrzyć w metryczkę na odwrocie kartki, która
powinna zawierać: imie i nazwisko dziecka, wiek, klasa, adres placówki,
szkoły, imie i nazwisko opiekuna.


5. Przekazanie prac nastepuje osobiście, przez szkołę lub za pośrednictwem
Poczty Polskiej.


6. Termin przekazania, nadsyłania prac do 27.05.2013 r. na adres:
Gminno - Miejski Osrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie
59-420 Bolków
ul. Szpitalna 16
Tel. 75 74 13 431 lub 600 380 284


7. Organizator powoła komisję konkursową, która wyłoni laureatów
konkursu spośród czterech kategorii wiekowych.


KRYTERIA OCENY:
 - Zgodność wykonanej pracy z tematem
- Estetyka pracy
 - Technika pracy
- Oryginalność, pomysłowość, samodzielność


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania
prac w celach reklamowych (w prasie, katalogach, na wystawach, na
stronie www)
2. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoczesnie wyrażeniem zgody
dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów biorących udział w konkursie na
przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją
konkursu.
3. Nadesłane prace stają się własnością organizatorów.
4. Oceniane bedą tylko prace zawierające metryczke na odwrocie kartki.
5. Oficjalne wyniki konkursu zostaną przesłane do placówek w formie
komunikatu oraz zostaną ogłoszone na stronie www.bolkow.pl
6. O terminie i miejscu wręczenia nagród Organizator powiadomi
w komunikacie.
 
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie
 
Koordynator konkursu
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury,
Sportu i Współpracy z Gminami Zagranicznymi
Rady Miejskiej w Bolkowie

 

Wyszukiwarka

Przydatne łącza

BIP

www.bolkow.pl

Dolnośląska Kultura i Sztuka

Kultura dostępna

Towarzystwo Miłośników Bolkowa

Gimnazjum w Bolkowie

Zamek Bolków

Biblioteka Publiczna

Castle Party

 

 

BIP

Nowości na stronie

Wpisany 21/02/2019, 13:14 przez flaco
balet-p-czajkowskiego-dziadek-do-orzechow-w-kzr-ziemowit-bolkow    
Wpisany 19/02/2019, 10:48 przez flaco
kler-w-kinie-ziemowit-bolkow   K L E R Piątek (1 marca) br. o godz. 18:00 Sobota (2 marca) - godz. 19:00 Wstęp 8 zł (od lat...
Wpisany 14/02/2019, 12:57 przez flaco
konkurs-plastyczny-zima-w-mojej-miejscowosci    
Wpisany 13/02/2019, 13:19 przez flaco
xxiv-dolnoslaski-konkurs-recytatorski-pegazik    
Wpisany 12/02/2019, 11:49 przez flaco
kino-za-rogiem-ziemowit-bolkow-13-02-17-02   20.02. Środa/ Godz. 18:00 – „Na zawsze Laurence”. Melodramat (Francja, Kanada, 2012, reż. Xavier Dolan) od lat 16, czas: 2...