REGULAMIN III EDYCJI
GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO


ORGANIZATOR:


1. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy
z Gminami Zagranicznymi Rady Miejskiej w Bolkowie
2. Urząd Miejski w Bolkowie
3. Gminno - Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie


Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum do wzięcia udziału w konkursie plastycznym:


„POSPRZĄTAJ PO SWOIM PUPILU”

 

CEL KONKURSU:


Celem Konkursu jest promowanie i rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży,
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów zasad czystości w miejscach
publicznych poprzez sprzątanie przez właścicieli nieczystości pozostawianych
przez psy, którymi sie opiekuja.


WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych położonych na terenie
Gminy Bolków oraz uczestnicy zajeć prowadzonych przez ośrodek kultury,
świetlice i biblioteki miejskie.


2. W konkursie oceniane bedą wyłącznie prace plastyczne spełniajace
nastepujące kryteria:


a) Prace indywidualne i samodzielne oraz nie były kiedykolwiek publikowane
przez osoby trzecie i są wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich;
b) Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie,
malowanie, wyklejanie, wydzieranie, fotografia, grafika komputerowa);
c) Format prac – A3, A4;
d) Sporządzone na materiale typu brystol;
e) Grafika komputerowa w dowolnym formacie (JPG, png, bmp, gif, tiff) –
naley dołączyć płytę CD wraz z wydrukiem.


3. Organizator wyznacza cztery Kategorie wiekowe:


- I kategoria: dzieci w wieku 5-6 lat
- II kategoria: uczniowie klas I-III szkół podstawowych
- III kategoria: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
- IV kategoria: uczniowie gimnazjum klas I – III


4. Każdą prace należy zaopatrzyć w metryczkę na odwrocie kartki, która
powinna zawierać: imie i nazwisko dziecka, wiek, klasa, adres placówki,
szkoły, imie i nazwisko opiekuna.


5. Przekazanie prac nastepuje osobiście, przez szkołę lub za pośrednictwem
Poczty Polskiej.


6. Termin przekazania, nadsyłania prac do 27.05.2013 r. na adres:
Gminno - Miejski Osrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie
59-420 Bolków
ul. Szpitalna 16
Tel. 75 74 13 431 lub 600 380 284


7. Organizator powoła komisję konkursową, która wyłoni laureatów
konkursu spośród czterech kategorii wiekowych.


KRYTERIA OCENY:
 - Zgodność wykonanej pracy z tematem
- Estetyka pracy
 - Technika pracy
- Oryginalność, pomysłowość, samodzielność


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania
prac w celach reklamowych (w prasie, katalogach, na wystawach, na
stronie www)
2. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoczesnie wyrażeniem zgody
dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów biorących udział w konkursie na
przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją
konkursu.
3. Nadesłane prace stają się własnością organizatorów.
4. Oceniane bedą tylko prace zawierające metryczke na odwrocie kartki.
5. Oficjalne wyniki konkursu zostaną przesłane do placówek w formie
komunikatu oraz zostaną ogłoszone na stronie www.bolkow.pl
6. O terminie i miejscu wręczenia nagród Organizator powiadomi
w komunikacie.
 
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie
 
Koordynator konkursu
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury,
Sportu i Współpracy z Gminami Zagranicznymi
Rady Miejskiej w Bolkowie

 

Wyszukiwarka

Przydatne łącza

BIP

www.bolkow.pl

Dolnośląska Kultura i Sztuka

Kultura dostępna

Towarzystwo Miłośników Bolkowa

Gimnazjum w Bolkowie

Zamek Bolków

Biblioteka Publiczna

Castle Party

 

 

BIP

Nowości na stronie

Wpisany 23/07/2019, 12:36 przez flaco
konkurs-gdyby-cie-nie-bylo     https://www.youtube.com/user/DANIELLO44 https://www.facebook.com/notes/903147780061192/  
Wpisany 22/07/2019, 16:38 przez flaco
zabawa-pod-gwiazdami-ows    
Wpisany 22/07/2019, 11:24 przez flaco
kino-za-rogiem-filmy-dla-dzieci 24. 07. Środa  Godz. 11:00  „JASKINIOWIEC”. Animowany, Film dla dzieci,  (Francja, Wielka Brytania, 2018) od lat 5,...
Wpisany 19/07/2019, 13:13 przez flaco
wycieczka-do-zoo-wroclaw    
Wpisany 19/07/2019, 11:43 przez flaco
zawody-szostek-pilkarskich