Uczestnicy warsztatów ceramicznych na koloe garncarskim ze Świetlicy Socjoterapeutycznej im, św. ks. Z. Gorazdowskiego w Bolkowie.