Inicjatorem z zarazem scenarzystą wieczornuicy "Historia Muzyką, Śpiewem i Poezją Pisana" jest Pan Marian Cwanek wraz z Klubem Twórców Poezji "Iskierka". Impreza poświęcona była rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. a zorganizowana w ośrodku kultury w Bolkowie w dniu 15 listopada br. Po występie Iskierki  oklaskiwaliśmy zespól ludowy "Echo", "Kaczorowianie", mlodzieżowy zespól "Sandej", akordeonistę Krystiana Klimczaka z Myslowa oraz Pana Ryszarda Terlegę z Jawora.