- zajęcia plastyczne

- zajęcia w kuchni

- zabawy na OWŚ

- turniej szachowy

- turniej strzelecki