Regulamin Kina należącego do Sieci Małych Kin Społecznościowych

Regulamin Kina za Rogiem


Kino za Rogiem „ZIEMOWIT” Bolków

 

Regulamin określa zasady utrzymania i funkcjonowania kina należącego do sieci Kina za Rogiem. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, bezpieczeństwa oraz odpowiednich standardów przyjętych przez Sieć „Kino za Rogiem”.

 

Definicje:

  • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady obowiązujące w kinach sieci KzR. 
  • KzR – Kino za Rogiem, sieć kin obsługująca KzR sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 61. 
  • Widz –każda osoba korzystająca z usług świadczonych przez sieć KzR. 
  • Sala Kinowa –sala, na której odbywają się projekcje lub wydarzenia. 
  • Repertuar– wykaz seansów i wydarzeń odbywających się w kinie zawierający datę i godzinę ich rozpoczęcia. 
  • Seans –projekcja utworu audiowizualnego filmu, dokumentu. 
  • Wydarzenie –specjalne zaplanowane spotkanie ujęte w repertuarze, organizowane przez kino. 
  • Transmisja na żywo – przekaz audiowizualny w czasie rzeczywistym. 

Postanowienia ogólne:

 

1. Jeżeli regulamin nie stanowi inaczej, każdy jego zapis dotyczący Seansu ma zastosowanie również do Wydarzenia i Transmisji na żywo realizowanej w Kinie KzR 
2. Wstęp na Seans jest możliwy dla każdej osoby z uwzględnieniem kategorii wiekowej, dla której przeznaczony jest Seans, która zakupi i okaże ważny bilet o ile jest wymagany.
3. Zabrania się wnoszenia do Kina KzR przedmiotów albo substancji niebezpiecznych (łatwopalnych, żrących, wybuchowych) alkoholu, środków odurzających oraz innych substancji psychoaktywnych.
4. Podczas seansów filmowych zabrania się:

a)dokonywania rejestracji obrazu i dźwięku (zgodnie z Ustawą o prawach autorskich Dz. U. 994     Nr 43 poz. 170 z dnia 04.04.1994 r.)
b) korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń zakłócających oglądanie filmu,
c) spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
d). zażywania środków odurzających,
e) głośnego, niestosownego zachowania się (nie chrup, nie siorb, nie szeleść, nie spóźniaj się, nie ściągaj butów, nie kop foteli, nie ignoruj zachowania swoich dzieci/podopiecznych, nie rozmawiaj, itd.),
f) śmiecenia,
g) użytkowania wyposażenia kina niezgodnie z przeznaczeniem,
h) niszczenia mienia Kina KzR,
i) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących.


W przypadku łamania w/w zakazów animator kina ma prawo wyprosić widza z kina, wezwania Policji. Osoby niszczące mienie kina ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

5. Animator kina może odmówić wstępu na salę kinową w następujących przypadkach:

a)  pokaz seansu nie jest możliwy, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, z powodu awarii lub przypadków losowych niezależnych od kina,
b)  widz jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, ma przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych,
c)  widz nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie,
d)  widz nie spełnia wymogu granicy wieku (13 rok życia), od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie bez opieki dorosłej,
e)  jest 100% obłożenie sali.


Postanowienia końcowe 
1. Repertuar Kina dostępny jest na:

1.1. stronie internetowej: www.domkultury-bolkow.pl
1.2. na afiszu przed wejściem do kina,
1.3. na podstronie kina na portalu www.kinozarogiem.pl:www.kinozarogiem.pl/nasze-kina/289/kino-za-rogiem-ziemowit-bolkow
1.4. na FB: www.facebook.com/kinoziemowit/
1.5. w formie ulotek w siedzibie Kina na ul. Szpitalna16.

2. Dane teleadresowe: ul. Szpitalna16, 59-420 Bolków; telefon: 75 7413 431 e-mail: poczta@domkultury-bolków.pl.
3. Kino nie ponosi odpowiedzialności za złe samopoczucie widza spowodowane udziałem w seansie.
4. Kino nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy pozostawionych lub zagubionych w kinie.
5. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru bez podania przyczyny.
6. Bezpłatny udział w seansie jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
7. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Kina za Rogiem w Bibliotece.
8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06.07.2018 roku.


 

Wyszukiwarka

Przydatne łącza

BIP

www.bolkow.pl

Dolnośląska Kultura i Sztuka

Kultura dostępna

Towarzystwo Miłośników Bolkowa

Gimnazjum w Bolkowie

Zamek Bolków

Biblioteka Publiczna

Castle Party

 

 

 

Nowości na stronie

Wpisany 02/04/2020, 13:11 przez flaco
jak-dobrze-znasz-polskie-kino   UWAGA! Konkurs skierowany jest tylko do mieszkańców gminy Bolków   „JAK DOBRZE ZNASZ POLSKIE...
Wpisany 01/04/2020, 19:25 przez flaco
10-dni-10-wyzwan-historycznych 10 dni 10 wyzwań historycznych! Nowa propozycja dla mieszkańców i fanów Domu Kultury, każdego dnia na profilu fb pojawi się pytanie...
Wpisany 26/03/2020, 18:20 przez flaco
bolkow-kamera-akcjaBolków! - Kamera! - Akcja! Wkręć się w kulturę i chwyć kamerę...może być w telefonie ;)   Masz niepowtarzalną okazję aby stać się...
Wpisany 12/03/2020, 20:51 przez flaco
informacja    
Wpisany 12/03/2020, 10:53 przez flaco
kiermasz-wielkanocny    

Kalendarz wpisów

Kwiecień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3