Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 2017/szachy/05.11. oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 2017/szachy/05.11. oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

 

W niedzielę, 5 listopada br., GMOKSiR w Bolkowie odbył się pierwszy mecz w ramach IV Ligi Szachowej -okręg Wałbrzyski. Drużyna UKS Piast Bolków w składzie (Dawid Dudek, Tadeusz Podgajny, Jerzy Podgajny ,Wiesław Tomaszek i Mariusz Oczachowski) pokonała UKS ,,Zadra,, Kamienna Góra5 : 0 , tym samym uzyskując pierwsze miejsce w tabeli IV ligi. Zawody sędziował Robert Pawlak.

{gallery}2017/szachy/05.11.{/gallery}

 

W piątek 21 listopada w Ośrodku Kultury w Bolkowie odbył się JESIENNY TURNIEJ SZACHOWY.

I miejsce - Dorota Oczachowska, II miejsce - Mariusz Oczachowski, III miejsce - Robert Pawlak.

Pozostałe miejsca zajęli: Andrzej Najwer, Tadeusz Podgajny oraz Wiesław Tomaszek.

 

 

Bolków, dn. 07.03.2013r.

 

PROTOKÓŁ  OBRAD

Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego UKS „Piast”

W Walnym Zebraniu Członków uczestniczyło 13 osób. Lista obecności i porządek   zebrania stanowią załącznik do protokołu.

Przybyłych członków powitał członek  Zarządu UKS – Bogusław Krukowski. Ponieważ kworum wynosi 15 osób zebranie nie odbyło się w pierwszym a w drugim wyznaczonym terminie. Wybrano Prezydium Zebrania w składzie: Stanisław Wakulik, Tomasz Wójciak, Joanna Błąd-Jeziorek i Bogusław Krukowski jako Przewodniczący Zebrania. Do przedstawionego porządku Zebrania nie wniesiono uwag. Powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Barbara Ziętalak, Marlena Fijołek, Wioletta Sobiesińska . Komisja Uchwał i wniosków została również jednogłośnie wybrana jako komisja skrutacyjna.

W imieniu Zarządu sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2012 złożył członek Zarządu Tomasz Wójciak.  Zebranie nie zgłosiło do sprawozdania uwag. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wnioskował o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W głosowaniu jawnym Walne Zebranie Członków jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przed rozpoczęciem wyboru nowych władz Bogusław Krukowski zgłosił wniosek, aby głosowanie odbyło się jawnie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

1.      Zebranie w wyborach do nowego Zarządu UKS „Piast” zgłosiło kandydatury następujących członków:  Tomasza Wójciaka, Bogusława Krukowskiego, Emili Habiak, Ryszarda Bożka i Stanisława Wakulika. W głosowaniu jawnym przedstawieni kandydaci jednogłośnie zostali wybrani do Zarządu Klubu.

2.      W wyborach do Komisji Rewizyjnej UKS „Piast” zostali zgłoszeni następujący kandydaci: Wiesław Flaczyński, Anetta Strzelecka i Dorota Chwalana. Przedstawieni kandydaci zostali wybrani jednogłośnie do Komisji Rewizyjnej.

Wybrany Zarząd UKS „Piast” ukonstytuował się w następujący sposób:

Prezes – Tomasz Wójciak

Sekretarz – Emilia Habiak

Członek – Bogusław Krukowski

Członek – Stanisław Wakulik

Członek – Ryszard Bożek

Wybrana Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następujący sposób:

Przewodniczący – Wiesław Flaczyński

Członek – Anetta Strzelecka

Członek – Dorota Chwalana

Wzorem lat ubiegłych i za aprobatą zainteresowanego ustalono, że sekretarz klubu będzie również prowadził sprawy finansowe.

Do dysponowania rachunkiem bankowym Klubu upoważniono Prezesa Tomasza Wójciaka i sekretarz Emilię Habiak. W związku z tym zachodzi potrzeba zmiany wzorów podpisów w Banku Spółdzielczym, który prowadzi rachunek Klubu.

Walne Zebranie Klubu podjęło następujące uchwały:

- w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium za 2012r. (uchwała 1/2013)

- w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu UKS „Piast” (uchwała 2/2013)

- w sprawie upoważnienia Tomasza Wójciaka i Emili Habiak do dysponowania rachunkiem bankowym Klubu UKS „Piast” (uchwała 3/2013)

Na tym zebranie zakończono.

 

Protokołowała  Joanna Błąd-Jeziorek

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „PIAST BOLKÓW” W 2012 ROKU.

W roku 2012 praca w Uczniowskim Klubie Sportowym „Piast Bolków”  prowadzona była w sekcji szachowej oraz lekkoatletycznej . Obydwie sekcje brały udział w rozgrywkach oraz zawodach prowadzonych na szczeblu ogólnopolskim, międzywojewódzkim, wojewódzkim, strefowym oraz powiatowym. Działalność sekcji lekkoatletycznej prowadzona była w środowisku niemal wszystkich miejscowości gminy Bolków. W zajęciach brały udział zawodniczki i zawodnicy z Bolkowa, Sadów, Lipy oraz Mysłowa. Wraz z zajęciami prowadzonymi w ramach sekcji zawodniczki objęte zostały programem klasy sportowej prowadzonym przez Gimnazjum im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie. Działalnością sekcji objęte zostały również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sadach.

W okresie od stycznia do września 2012 zawodniczki sekcji lekkoatletycznej osiągnęły wartościowe wyniki na szczeblu:

Ogólnopolskim (ranga mistrzowska).

Rozgrywane w Szczecinie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Biegach Przełajowych na dystansie 2500 m – 61miejsce Magdalena Wójciak.

Rozgrywane w Lwówku Śląskim Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Biegach Przełajowych na dystansie 1500 m. - 13 miejsce  Kornelia Madeja,18 miejsce Karolina Mudrak, 26 miejsce – Gąsior Małgorzata.

Rozgrywane w Lwówku Śląskim Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Biegach Przełajowych na dystansie 2500 m. - 11 miejsce  Magdalena Wójciak.

Ogólnopolskim (ranga mityngowa).

Rozgrywany we Wrocławiu Ogólnopolski Mityng Otwarcia Sezonu bieg na 100 m. - 24 miejsce Dagmara Strzelecka, 29  miejsce  Oliwia Chwalana, 31 miejsce Patrycja Sobiesińska.

Rozgrywany we Wrocławiu Ogólnopolski Mityng Otwarcia Sezonu bieg na 600 m. - 6 miejsce  Magdalena Wójciak.

Rozgrywany we Wrocławiu Ogólnopolski Mityng Otwarcia Sezonu pchnięcie kulą - 4 miejsce Patrycja Sobiesińska ,6 miejsce  Dagmara Strzelecka.

Rozgrywany we Wrocławiu Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny Wiosna Wielobojowa bieg na 400 m. - 11 miejsce Magdalena Wójciak.

Wrocławska Olimpiada Młodzieży pchnięcie kulą - 2 miejsce  Dagmara Strzelecka,

3 miejsce Patrycja Sobiesińska.

Wrocławska Olimpiada Młodzieży  bieg na 600 m. - 11 miejsce Kornelia Madeja.

Wrocławska Olimpiada Młodzieży  bieg na 800 m. - 11 miejsce Wójciak Magdalena.

Rozgrywany we Wrocławiu Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny o Memoriał Malanowskiego i Ząbeckiego  bieg na 600 m. - 7 miejsce  Kornelia Madeja.

 Międzywojewódzkim (ranga mistrzowska).

Rozgrywane w Żaganiu Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Biegach

Przełajowych bieg na 1500 m. - 22 miejsce Małgorzata Gąsior , 32 miejsce  Mudrak Karolina.

Rozgrywane w Żaganiu Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Biegach

Przełajowych bieg na 2500 m.  – 5 miejsce Kornelia Madeja.

Rozgrywane w Żaganiu Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów Młodszych w Biegach

Przełajowych bieg na 1500 m. - 14 miejsce Magdalena Wójciak.

Rozgrywane we Wrocławiu Międzywojewódzkie Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży  bieg na 800 m.- 4 miejsce Magdalena Wójciak.

Wojewódzkim (ranga mistrzowska

Rozgrywane w Wałbrzychu Halowe  Mistrzostwa Dolnego Śląska  Młodzików w Lekkiej Atletyce  bieg na 60 m.- 2 miejsce – Kornelia Madeja , 9 miejsce Karolina Mudrak.

Rozgrywane w Wałbrzychu Halowe  Mistrzostwa Dolnego Śląska  Młodzików w Lekkiej Atletyce  bieg na 60 m. przez płotki - 15 miejsce  Małgorzata Gąsior

Rozgrywane w Wałbrzychu Halowe  Mistrzostwa Dolnego Śląska  Młodzików w Lekkiej Atletyce  bieg na 300 m.-3 miejsce  Kornelia Madeja ,

Rozgrywane w Wałbrzychu Halowe  Mistrzostwa Dolnego Śląska  Młodzików w Lekkiej Atletyce skok wzwyż - 10 miejsce – Gąsior Małgorzata ,

Rozgrywane w Wałbrzychu Halowe  Mistrzostwa Dolnego Śląska  Młodzików w Lekkiej Atletyce  pchnięcie kulą-8 miejsce  Patrycja Sobiesińska , 10 miejsce  Karolina Mudrak,

14 miejsce  Siudak Weronika, 15 miejsce  Mazurczak Malwina, 16 miejsce  Wójcik Grażyna

Rozgrywane w Jablońcu (Republika Czeska) Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce bieg na 1000 m. - 3 miejsce   Magdalena Wójciak.

Rozgrywane w Bogatyni Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów i Juniorów Młodszych  bieg na 3000 m.- 3 miejsce Magdalena Wójciak

Rozgrywane we Wrocławiu Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików w Lekkiej Atletyce  bieg na 100 m. -9 miejsce  Mudrak Karolina.

Rozgrywane we Wrocławiu Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików w Lekkiej Atletyce bieg na 600 m.  - 2 miejsce  Madeja Kornelia

Rozgrywane we Wrocławiu Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików w Lekkiej Atletyce  pchnięcie kulą - 3 miejsce Sobiesińska Patrycja, 6 miejsce Strzelecka Dagmara

Rozgrywane we Wrocławiu Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików w Lekkiej Atletyce sztafeta 4x100m - 8 miejsce  Morzyńska Dominika, Mudrak Karolina, Chwalana Oliwia, Madeja Kornelia

Wojewódzkim (ranga mityngu).

Rozgrywany w Wałbrzychu Halowy Mityng Dolnośląskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki bieg na 60 m - 3 miejsce  Kornelia Madeja , 21 miejsce  Patrycja Sobiesińska

Rozgrywany w Wałbrzychu Halowy Mityng Dolnośląskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki  bieg na 600 m - 1 miejsce  Magdalena Wójciak, 3 miejsce Małgorzata Gąsior .

Rozgrywany w Wałbrzychu Halowy Mityng Dolnośląskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki  pchnięcie kulą - 3 miejsce  Patrycja Sobiesińska.

Rozgrywany w Wałbrzychu Halowy Mityng Dolnośląskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki  bieg na 300 m.- 2 miejsce  Kornelia Madeja.

Biegi Przełajowe Nad Zalewem Mietkowskim bieg na 1000 m.- 2 miejsce  Małgorzata Gąsior, 7 miejsce – Angelika Fijołek

Biegi Przełajowe Nad Zalewem Mietkowskim bieg na 1000 m.- 7 miejsce Justyna Sobiesińska

Wojewódzkim (Szkolny Związek Sportowy).

Rozgrywane we WrocławiuIndywidualne Biegi Przełajowe  Mistrzostwa Dolnego Śląska SZS bieg na 1500 m. - 7 miejsce Kornelia Madeja,18 miejsce Małgorzata Gąsior, 23 miejsce Karolina Mudrak, 34 miejsce Justyna Sobiesińska.

Rozgrywane we Wrocławiu Indywidualne Biegi Przełajowe  Mistrzostwa Dolnego Śląska SZS bieg na 2500 m. - 9 miejsce Magdalena Wójciak.

Rozgrywane we Wrocławiu Indywidualne Biegi Przełajowe Mistrzostwa Dolnego Śląska SZS - 4 miejsce klasyfikacja drużynowa            

Strefowym (Szkolny Związek Sportowy).

Rozgrywane w Polkowicach Strefowe Zawody SZS w Lekkiej Atletyce bieg na 100 m. – 2 miejsce  Kornelia Madeja, 4 miejsce – Karolina Mudrak, 9 miejsce – Dagmara Strzelecka

Rozgrywane w Polkowicach Strefowe Zawody SZS w Lekkiej Atletyce  sztafeta szwedzka. 2 miejsce – Kornelia Madeja, Karolina Mudrak, Dagmara Strzelecka, Oliwia Chwalana

Powiatowym (Szkolny Związek Sportowy).

Rozgrywane w Jaworze Powiatowe Biegi Przełajowe SZSPowiat1 miejsce  Magdalena Wójciak, 2 miejsce  Małgorzata Gąsior, 3 miejsce  Kornelia Madeja.

Przedstawione osiągnięcia sportowe obejmują okres od stycznia do września 2012 roku i nie uwzględniają rozgrywanych w październiku Miedzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, Ogólnopolskiego Małego Memoriału Janusza Kusocińskiego oraz Mistrzostw Województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych 10x1000 m. W końcówce roku kalendarzowego będzie znana całkowita liczba klas sportowych. Do września zawodniczki UKS Piast uzyskały 2 klasy IV oraz 3 klasy V. Również w grudniu będą znane miejsca rankingowe uzyskane w poszczególnych konkurencjach lekkoatletycznych w klasyfikacji ogólnopolskiej oraz wojewódzkiej.   Podobnie jak w dwóch poprzednich latach klub uzyskał punkty w Ogólnopolskim Systemie Sportu Dzieci i Młodzieży. Pomimo szczupłości środków stale powiększana jest baza sprzętowa. W tym roku w pracach sekcji stale brało udział 20 osób oraz około 10 dzieci z Sadów. Pomimo braku środków do sekcji na rok 2013 przyjęto 7 kolejnych zawodniczek. W ramach letniego i zimowego wypoczynku organizowanego przez Gminę Bolków 15 zawodniczek brało udział w zimowym obozie sportowym w Bardzie oraz 10  zawodniczek uczestniczyło w letnim obozie sportowym w Pucku. Na obóz ten pozyskano wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Budżet UKS obejmował w bieżącym roku środki:

3000 zł – dotacja Gminy Bolków

2500 zł – środki otrzymane w ramach Programu Profilaktyki Przeciw uzależnieniowej

750,00 zł-  odpis podatkowy w ramach 1% podatku

1000,00 zł – darowizna od osoby fizycznej.

Wydatki to: opłaty licencyjne do PZLA oraz sekcji szachowej, zakup nagród na marsz na orientację, zakup sprzętu sportowego, udział w obozach i zawodach.

Dodatkowo pozyskano środki (poza rozliczeniem w finansach UKS) na działalność sekcji lekkoatletycznej:

3000 zł – środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach ogólnopolskiej „Akcji Sportowe Wakacje 2012”

4500 zł – środki pozyskane od rodziców zawodników na obóz letni w Pucku

2500 zł – środki pozyskane na starty w okresie jesiennym z Wojewódzkiej Federacji Sportu we Wrocławiu.

Stan konta UKS na koniec 2012 roku – 1518,44 zł oraz 22,76 zł w kasie.

 

 

                                                                                

Wyszukiwarka

Przydatne łącza

BIP

www.bolkow.pl

Dolnośląska Kultura i Sztuka

Kultura dostępna

Towarzystwo Miłośników Bolkowa

Gimnazjum w Bolkowie

Zamek Bolków

Biblioteka Publiczna

Castle Party

 

 

 

Nowości na stronie


Warning: Creating default object from empty value in /www/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111

Warning: Creating default object from empty value in /www/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111

Warning: Creating default object from empty value in /www/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111

Warning: Creating default object from empty value in /www/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111

Warning: Creating default object from empty value in /www/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1113
Wpisany 19/01/2022, 08:43 przez flaco
karnawal-w-starych-rochowicach  
Wpisany 19/01/2022, 08:40 przez Joel
styczen  
Wpisany 12/01/2022, 11:45 przez Joel
kino-za-rogiem-styczen  
Wpisany 17/12/2021, 15:22 przez Joel
weekend-w-kinie    
Wpisany 15/12/2021, 15:22 przez Joel
W związku z rozwijającą się kolejną falą pandemii oraz Decyzją Ministerstwa Zdrowia - od 15 grudnia wchodzą w życie nowe obostrzenia covidowe – w...

Kalendarz wpisów

Styczeń 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6